Bu yazıyı yazma nedenim, bizlerden hizmet talep edenleri yada edecek olanları bilgilendirmek.

Gökhan Gedici olarak uzun süredir web tabanlı projeler geliştirmekteyim. Bunun yanı sıra Iphone uygulaması, android uygulaması, seo hizmetleri ve web tasarım üstüne yoğunlaştım.

Blogumda bu işlerle uğraşan ve ya bu işlere merak salmış olan insanları bilgilendirecek, işlerini kolaylaştıracak…

Internet sayfası tasarımı, web ortamında güzel, dikkat çekici gözükmek için, web sayfalarının değişik renk ve biçimlerde dizayn edilmesidir. Bundan 5–10 yıl ilkin bir firmanın ya da kişinin bir tek bir sayfası olması yeterliyken, günümüzde nerede ise hepimiz, sitelerinin tasarımlarını değiştirmektedir. Bunun sebebi ise, hedef kitlenin görüş alanına girmek ve kurumsal…

Toplumsal medya, çift taraflı ve eş zamanlı data paylaşımına olanak veren, ek olarak kişilerin izmir web tasarım ve web üstünden birbirleri ile yaptıkları paylaşım ve muhabbetleri de kapsayan bir medya türüdür. Toplumsal medya yardımıyla amatör içerikli ya da bireysel paylaşımlar kısa sürede dünya genelinde bir değere haiz olabilmektedir. Bu durum…

Web Tasarım Ajansı İzmir

Mobil Uyumlu Tasarım, Yönetilebilir Web Paneli, SEO Uyumlu Kodlama. İzmir web tasarım ve yazılım çözümleri. Adwords Yönetimi.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store